top of page

Výuka v 1. semestru (jaro 2022)

Obecné informace
k 1. semestru

Výuka v prvním semestru bude pokrývat první dva předměty programu:

 

  • Všeobecná oceňovací teorie

  • Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba.

Výuka bude probíhat jak on-line, tak prezenčně. 

Po organizačním zahájení programu bude následovat série on-line přednášek, které budou pořádané zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Prezenční část výuky v 1. semestru bude probíhat v termínu od 21. do 23. května.

 

Semestrální písemná zkouška bude rozdělena do dvou částí. 

 

Přesný harmonogram výuky a zkoušek
v 1. semestru je uveden níže.

22. 4.

pátek

18.00 - 18.45

Organizační zahájení programu

 

prezenčně, IES FSV UK

admin

23. 4.

sobota

15:00 - 19:00

Všeobecná oceňovací teorie

 

on-line

John Barton

6. 5.

pátek

15:00 - 19:00

Všeobecná oceňovací teorie

 

on-line

John Barton

7. 5.

sobota

15:00 - 19:00

Všeobecná oceňovací teorie

 

on-line

John Barton

21. 5.

sobota

 9:00 - 12:15

13:15 - 16:30

Všeobecná oceňovací teorie

 

prezenčně, IES FSV UK

John Barton

22. 5.

neděle

9:00 - 12:15

Všeobecná oceňovací teorie

 

prezenčně, IES FSV UK

John Barton

22. 5.

neděle

13:15 - 16:30

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

prezenčně, IES FSV UK

John Barton

23. 5.

pondělí

 9:00 - 12:15

13:15 - 16:30

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

online

John Barton

27. 5.

pátek

17:00 - 18:30

Všeobecná oceňovací teorie

 

online (nepovinné opakování a shrnutí před písemnou zkouškou)

John Barton

28. 5.

sobota

15:00 - 18:15

Písemná zkouška

Všeobecná oceňovací teorie

 

online

John Barton

3. 6.

pátek

15:00 - 19:00

 

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

online

John Barton

4. 6.

sobota

15:00 - 19:00

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

online

John Barton

11. 6.

sobota

15:00 - 19:00

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

online

John Barton

17. 6.

pátek

17:00 - 18:30

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

online (nepovinné opakování a shrnutí před písemnou zkouškou)

John Barton

18. 6.

sobota

15:00 - 18:15

Písemná zkouška

Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba

 

online

John Barton

bottom of page