top of page
DSC_0557.jpg

Akreditace

Akreditace MŠMT a uznání programu Ministerstvem spravedlnosti
V souladu s požadavky zákona o znalcích
a živnostenského zákona
Certifikace ASA

Specializační program Oceňování obchodních závodů je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR. Zároveň byl program uznán Ministerstvem spravedlnosti ČR jakožto specializační studium pro odvětví Oceňování obchodních závodů.

Absolventi programu získají Osvědčení o absolvování specializačního studia Oceňování obchodních závodů v délce 4 semestrů v souladu s nejnovějšími požadavky na výkon znalecké činnosti v oboru Ekonomika, odvětví Oceňování obchodních závodů dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích a znaleckých kancelářích. Absolvování specializačního studia není jediným požadavkem pro výkon znalecké činnosti a nezakládá tak právní nárok na jmenování znalcem, které je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti.

 

Osvědčení o absolvování specializačního studia dále odpovídá požadavkům na získání živnostenského oprávnění pro předmět podnikání Oceňování majetku pro obchodní závod dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Program je také v souladu s kurikulem certifikace ASA (Accredited Senior Appraiser). Součástí programu jsou předměty Všeobecná oceňovací teorie, Výnosový přístup k oceňování a diskontní sazba, Případová studie ocenění a Vybraná pokročilá témata, které odpovídají kurzům Business Valuation BV 201 - BV 204.

bottom of page