top of page

Přijímací řízení a cena

Podmínky účasti
Cena programu
Přihlášení do programu

Pro účast v programu musí účastník splnit následující podmínky:

 

  • podání přihlášky ke studiu do předem stanoveného termínu,

  • doložení ukončeného vysokoškolského vzdělání ekonomického směru nejméně v magisterském studijním programu (kopie vysokoškolského diplomu) před zahájením studia,

  • doložení znalosti anglického jazyka minimálně úrovně B2 (certifikát, zkouška z anglického jazyka v rámci studia VŠ, čestné prohlášení atd.),

  • zaplacení školného.

Pokud je uchazeč znalcem jmenovaným v oboru ekonomika dle dříve účinného zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, může splnění podmínky minimálního dosaženého vzdělání doložit tímto jmenováním.

Základní cena programu je

 

46 000 Kč / semestr,

 

tedy celkem 184 000 Kč za trvání programu.

Slevy z celkové ceny programu je možné poskytnout:

  • při včasném odeslání přihlášky do programu (termín early bird slevy bude předem oznámen) - sleva 10 000 Kč,

  • při platbě školného za celé trvání programu najednou - sleva 5 000 Kč,

  • při přihlášení 3 a více účastníků zaměstnaných v době přihlášení do programu u totožného zaměstnavatele - sleva 30 000 Kč,

  • při prokázání dřívějšího absolvování kurzů povinných pro získání certifikace ASA (BV 201, BV 202, BV 203 či BV 204) či jejich ekvivalentů v době přihlášení do programu - sleva 18 000 Kč za každý dříve absolvovaný kurz.

Pro uplatnění slev prosíme o sdělení této informace do poznámek při podání přihlášky nebo při prvním kontaktu se studijním oddělením po podání přihlášky.  

Zájemci o studium si podají elektronickou přihlášku v systému Univerzity Karlovy. 

Přihlašování do programu je v současné době uzavřeno a bude otevřeno po oznámení a s dostatečným předstihem.

Přihlášení do programu
bottom of page