top of page

Lektoři programu

John barton.jpg

JOHN BARTON, M.A., MBA, CPA

Lektor předmětu:

 • Všeobecná oceňovací teorie

 • Výnosový přístup k oceňování

 • Případová studie ocenění

 • Vybraná pokročilá témata

John Barton, M.A., MBA, CPA je prezidentem společnosti Brandywine Valuation Consultants, LLC a od roku 1987 se věnuje oceňování podniků napříč širokým spektrem výrobního, maloobchodního a technologického průmyslu.

 

John byl jmenován do role znalce v oblasti oceňování u soudů v Pensylvánii, New Jersey, na Floridě a také u Federálního okresního soudu v USA. Kromě podpory pro účely litigací se podílel na oceňování pro účely finančního výkaznictví, prodeje, restrukturalizace, snížení hodnoty goodwillu. Je také certifikovaným účetním a vedoucím členem American Society of Appraisers (ASA).

 

John má také rozsáhlé zkušenosti ve vzdělávání. Je bývalým instruktorem financí v programu MBA na Villanova University a MBA programu La Salle University. Pravidelně působí jako lektor ASA, iiBV a RICS. Za posledních patnáct let vedl kurzy oceňování podniků po celých Spojených státech, Evropě a na Středním východě. Je bývalým předsedou Výboru pro oceňování podniků ASA a v současné době působí jako předseda Pensylvánského institutu certifikovaných účetních a člen výboru pro vzdělávání iiBV.

LD_foto2_.jpg

Mgr. LUBOŠ DÖRFL, Ph.D.

Lektor předmětu:

 • Právní úprava znalecké činnosti a metodika psaní znaleckého posudku

 • Spolupráce znalce a relevantních subjektů

Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D. je od roku 2020 předsedou Vrchního soudu v Praze, mezi lety 2014 a 2019 byl předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a titul Ph.D. získal s disertační prací na téma Znalec a znalecký posudek v civilním procesu také na Právnické fakultě UK v Praze.

Mezi jeho publikační činnosti patří komentář k Zákonu o znalcích a tlumočnících, Znalec a znalecký posudek v civilním řízení a komentář k Zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

radka felgorvá_edited.jpg

Ing. Mgr. RADKA FELGROVÁ

Lektor předmětu:

 • Spolupráce znalce a relevantních subjektů

Ing. Mgr. Radka Felgrová je advokátkou společnosti Kocián Šolc Balaštík. Specializuje se na insolvenční právo a na zastupování klientů v soudních, zejména korporačních sporech. Od roku 2020 vede příležitostné přednášky na Institutu pro oceňování majetku při VŠE v Praze a také na Institutu KŠB.

 

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získala titul Ing., a také vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získala titul Mgr. Advokátkou je od roku 2009.

KRISTEK-Lukas_edited.jpg

Ing., JUDr. LUKÁŠ KŘÍSTEK, MBA

Lektor předmětu:

 • Právní úprava znalecké činnosti a metodika psaní znaleckého posudku

Ing., JUDr. Lukáš Křístek, MBA je od roku 2004 znalcem pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady a správa národního majetku.

Specializuje se na komplexní řešení problémů s oceňovacím prvkem, znalecké posudky v civilních sporných řízeních a v trestních řízeních. Má 25leté znalecké zkušenosti, z toho 16 let ve společnosti ZNALEX (dnes BDO ZNALEX). Podílel se na oceňování elektráren ČEZ či energetické distribuční soustavy.

Lukáš je předním odborníkem v oblasti znaleckého práva a procesních znaleckých postupů. Je autorem knihy Znalectví a spoluautorem knih Trestní právo daňové a Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - komentář. Lukáš je absolventem Vysoké školy ekonomické a Právnické fakulty Univerzity Karlovy a na Prague International Business School získal titul MBA. 

Anton-Lezhja_2018_web.jpg

ANTON LEZHJA, ASA, MRICS, CF

Lektor předmětu:

 • Všeobecná oceňovací teorie

 • Výnosový přístup k oceňování

 • Případová studie ocenění

 • Vybraná pokročilá témata

Anton Lezhja, ASA, MRICS, CF je ředitelem finančního poradenství ve společnosti Deloitte Central Europe na Balkáně (konkrétně v Albánii a Kosovu) a má více než 15 let odborných zkušeností ve finančním poradenství. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti oceňování podniků, oceňování nemovitostí a nehmotných aktiv, studií proveditelnosti a finančního modelování, jakož i fúzí a akvizic, privatizace a PPP.

Anton je akreditovaný senior odhadce American Society of Appraisers (ASA), člen Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a je držitelem titulu Corporate Finance z ICAEW. Je certifikován jako odhadce nemovitostí jak v Albánii, tak v Kosovu. Anton je lektorem kurzů Úvod do oceňování podniků pořádaných společností Deloitte Central Europe a lektorem kurzů oceňování podniků certifikace ASA v Evropě. Přednáší také na kurzech oceňování nemovitostí pořádaných albánskými a kosovskými institucemi.

Marek_Jan_01.jpg

Mgr. JAN MAREK, CFA, ASA

Lektor předmětu:

 • Vybraná témata z české oceňovací praxe

Mgr. Jan Marek, CFA, ASA vede oblast finančních analýz a aplikovaného výzkumu. Před založením EVI pracoval ve společnosti Deloitte, kde ve funkci partnera vedl tým oceňování a finančního modelování ve střední a východní Evropě. Před tím působil jako management consultant, portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Má více než 20 let zkušeností s oceňováním podniků a dalších aktiv, sporovou agendou, přípravou finančních modelů, analýzou převodních cen, soutěžní ekonomií a dalšími finančními analýzami v Evropě, Asii, Americe a Africe.

 

Jan je členem Komise pro znalectví Ministerstva spravedlnosti ČR a znalcem se specializací oceňování podniků. Jan je také prezidentem Evropské komory ASA (American Society of Appraisers). Dále je členem Rady pro oceňování podniků IVSC, která vydává Mezinárodní oceňovací standardy. Zároveň je vedoucím českého překladu Mezinárodních oceňovacích standardů.​ Jan je absolventem magisterského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na IES je v současné době členem Vědecko-pedagogické rady. Přednáší na oceňovacích konferencích, Univerzitě Karlově, VŠE a Justiční akademii.

jiri_novak.jpg

JIŘÍ NOVÁK M.Sc., Ph.D.

Garant programu Oceňování obchodních závodů.

Lektor předmětu:

 • Finanční matematika a účetnictví

Jiří Novák M.Sc., Ph.D. je garantem tohoto programu. Od roku 2008 pracuje jako lektor na Institutu ekonomických studií, FSV UK. Vyučuje také na New Economic School v Moskvě a na Vysoké škole ekonomické ve Stockholmu. Od roku 2001 vede kurzy i na Uppsalské univerzitě ve Švédsku. Jiří se věnuje i publikační činnosti a z jeho článků můžeme například uvést “How Puzzling Is the Forward Premium Puzzle? A MetaAnalysis.” publikovaný v European Economic Review a  “Measuring executive personality using machine‐ learning algorithms: A new approach and audit fee‐based validation tests.” publikovaný v Journal of Business Finance & Accounting. 

Jiří se zaměřuje hlavně na finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků. V roce 2008 získal titul Ph.D. na Uppsalské univerzitě, Uppsala, Švédsko. 

Petr-Polák-foto-1-1-210x300.jpg

Ing. PETR POLÁK

Lektor předmětu:

 • Spolupráce znalce a relevantních subjektů

Ing. Petr Polák je vedoucí lektor předmětu Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů v programu MBARE, VŠE Praha a IOM. Nyní působí na Ministerstvu financí České republiky jako vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení oceňování majetku, kde má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje předměty specializované na oceňování nemovitých věcí. Dále spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně a jeho Ústavem soudního inženýrství.

Petr je absolventem technicko-ekonomického oboru Obchod a podnikání s technikou na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a  specializačního oboru pro znalce v oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze.

JUDr.Tomas-Richter_low-01.jpg

Doc. JUDr. TOMÁŠ RICHTER, Ph.D., LL.M.

Lektor předmětu:

 • Daňové aspekty oceňování - Kdy je potřeba znalecký posudek

Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M., je advokátem od roku 1998 a nyní působí v advokátní kanceláři JŠK. Vedle advokátní praxe působí jako rozhodce u Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a věnuje se také akademické činnosti. Podílel se na rekodifikaci českého insolvenčního práva, reformě evropského insolvenčního nařízení, vzniku evropské směrnice o preventivních restrukturalizacích, a je autorem řady odborných publikací v tuzemsku i zahraničí.

Docent Richter je dále předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem správní rady International Insolvency Institute. V části svých akademických aktivit vyučuje na Institutu ekonomických studií FSV UK a je členem ve vědecké radě Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na pražské VŠE.

Jiří Novák
John Barton
Luboš Dörfl
Radka Felgrová
Lukáš Křístek
Anton Lezhja
Jan Marek
Petr Polák
Tomáš Richter

Program bude doplňován o další přednášející. Informace o těchto lektorech budou průběžně doplňovány.

bottom of page